Planine i putovanja
foto albumi s mojih putovanja i planinarskih tura
autor: Zoran J.
kontakt: jzoran@yahoo.com
RUSIJA
Sankt Peterburg; 30.3.-2.4.2018.
Puškin - Katarinina palača; 31.3.2018.
Peterhof; 31.3.2018.
Moskva; 2.-4.4.2018.
POČETNA VRHOVI